Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

Να 'ταν τα Φώτα βροχερά και η Λαμπρή βροχάτη.
 

Πρόγνωση Καιρού από το Αστεροσκοπείο
 

Κάμερα Καλυβίων υψόμ. 150m Συντ. 37.84 Ν - 23.93 Ε Περιστρεφόμενη Κάμερα Μαρκοπούλου Μεσογείων --  υψόμ. 104m Συντ. 37.88 Ν - 23.93 Ε
 
 

 

 

 Σταθμοί
(Live data)

Κάντζα
37.98 Ν - 23.87 Ε
( 11/05/21 , 9:02 )
 online
Webcamera
Σπάτα
37.97 Ν - 23.92 Ε
( , )
 offline
Camera off
Μαρκόπουλο
37.88 Ν - 23.93 Ε
( , )
 offline

Livestreaming
Καλύβια
37.84 Ν - 23.93 Ε
( 11/05/21 , 3:07 )
 offline Live!
Livestreaming
Κερατέα
37.81 Ν - 23.98 Ε
( , )
 offline

Camera off
Πόρτο Ράφτη
37.86 Ν - 24.03 Ε
( , )
 offline

Camera off
Π.Ράφτη 2
37.48 Ν - 23.54 Ε
( 11/05/21 , 8:42 )
 online

Camera off
Σούνιο
3
7.42 Ν - 24.00 Ε
( , )
 offline

Camera Off
Λαύριο
37.71 Ν - 24.01 Ε
( 11/05/21 , 8:53 )
 online
Livestreaming
Βάρκιζα
37.82 Ν - 23.80 Ε
( 21/07/20, 11:02 )
 offline
Livestreaming

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Δροσερός κ΄ήπιος
Αίθριος
 
Αίθριος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Αίθριος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
  Αίθριος
 
Αίθριος
 
Αίθριος
  Δροσερός αεράτος
Αίθριος
 
Αίθριος
  Δύναμη αέρα....
Αίθριος
  Καιρός για μπάνιο
    Temperat.: 19.9 oC oC oC oC oC oC 18.6 oC oC 18.2 oC oC
      Humidity: 38% % % % % % 45% % 47% %
   Wind10min: 3.2 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 19.3 km/h 0.0 km/h 29.0 km/h 0.0 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf


Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf
Γραίγος

Λεπτός 3 bf


Νηνεμία 0 bf
Μαΐστρος

Λαμπρός 5 bf
Γραιγολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
   Max Speed: 27.4 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 45.1 km/h 0.0 km/h 46.7 km/h 0.0 km/h
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

      Rain days:

 0  0  0  1  0  0  0  0  0  1

         No Rain:

 17  41  41  2  41  41  16  41  13  308
Monthly Rain:  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm
   Yearly Rain:  120.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  61.0 mm  0.0 mm  73.2 mm  0.0 mm
Temp. sense: 18.5 oC oC oC oC oC oC 15.4 oC oC 13.9 oC oC
   Temp. max: 19.9 oC oC  oC oC oC oC 18.6 oC oC 18.4 oC oC
    Temp. min: 15.7 oC oC oC oC oC oC 15.0 oC oC 16.6 oC oC
  Temp mean: 16.6 oC 17.1 oC 16.0 oC 16.9 oC oC 18.1 oC 16.1 oC 16.1 oC 17.4 oC 26.4 oC
  Humid.max 43% % % 39% % % 50% % 52% 78%
    Humid.min: 31% % % 33% % % 34% % 37% 48%
    Barometer: 1018.3 hpa hpa hpa 1017.1 hpa hpa hpa 1013.1 hpa hpa 1013.2 hpa 1014.6 hpa
   Barom.max: 1019.9 hpa hpa hpa 1017.9 hpa hpa hpa 1014.5 hpa hpa 1014.5 hpa 1015.0 hpa
    Barom.min: 1018.2 hpa hpa hpa 1017.0 hpa hpa hpa 1012.9 hpa hpa 1013.1hpa 1013.6hpa

Πρόγνωση καιρού

Webcameras

 Βουνά Αττικής

Μηνιαία - Ετήσια

Γραφήματα

Photo Gallery


Βίντεο Αττικής


Πρόγνωση καιρού

Forum

Ακραία φαινόμενα

Weather Radio
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 Σταθμός Μαρκοπούλου
- κλίκ εδώ...

 

 Σταθμοί
( Live data )

Ν.Ηράκλειο
38.05 Ν - 23.77 Ε
( 10/1/12 , 14:48 )
 offline
Webcamera
Μαρούσι
38.05 Ν - 23.80 Ε
( 10/01/12 , 13:00 )
 offline
Camera off
Ψυχικό
38.01 Ν - 23.77 Ε
( 25/02/16 , 21:42 )
 offline
Camera off
Περιστέρι
38.00 Ν - 23.72 Ε
( 26/01/13 , 19:59 )
 offline
Camera off
Γκάζι
38.01 Ν - 23.72 Ε
( , )
 offline

Webcamera
Ν.Κόσμος
37.96 Ν - 23.73 Ε
( 05/12/11 , 12:42 )
 offline
Camera off
Αιγάλεω
38.00 Ν - 23.69 Ε
( 11/05/21 , 8:58 )
 online
Webcamera
Νίκαια
37.96 Ν - 23.65 Ε
( 11/05/21 , 8:58 )
 online
Webcamera
Π.Φάληρο
37.91 Ν - 23.71 Ε
( 05/12/11 , 12:48 )
 offline

Camera off

 Σταθμοί
( Live data )

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Κρύος....μπρρρρρ
Αίθριος
  Γερό κρύο τζάκι..
Αίθριος
  Δυνατή ψύχρα...
Αίθριος
  Ήπιος Χειμερινός
Αίθριος
 
Αίθριος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Αίθριος
  Ήπιος ευχάριστος
Αίθριος
  Ήπιος ευχάριστος
Αίθριος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

    Temperat.: oC oC oC oC oC oC 20.2 oC 20.7 oC oC Temperat.
   Temp. max: oC oC oC oC  oC oC 20.2 oC 20.7 oC  oC Temp. max
    Temp. min: oC oC oC oC oC oC 17.4 oC 17.2 oC oC Temp. min
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm Rain daily
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h Rain Rate
       Ratemax: mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h Ratemax

   Rain Storm:

mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm mm

Rain Storm

Monthly Rain:  5.6 mm  6.0 mm  23.2 mm  92.0 mm   mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm Monthly Rain
   Yearly Rain:  5.6 mm  6.0 mm  71.6 mm  92.0 mm   mm  318.6 mm  94.6 mm  121.4 mm  296.0 mm Yearly Rain

   Wind:

0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 6.4 km/h 0.0 km/h

Wind

  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Γραίγος

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Γραίγος

Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Live
Wind Direction &
Wind speed
   Wind10min: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 4.8 km/h 0.0 km/h Max Speed
   Max Speed: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 17.7 km/h 25.7 km/h 0.0 km/h Max Speed
      Humidity: % % % % % % 36% 35% % Humidity
   Humid.max: % 85% % 85% % 84% 38% 38% % Humid.max
   Humid.min: % 69% % 65% % 63% 31% 31% % Humid.min
    Barometer: 1015.6 hpa 1018.0 hpa 1015.8 hpa 1002.5 hpa hpa 1020.9 hpa 1016.9 hpa 1016.6 hpa 1017.4 hpa Barometer
   Barom.max: hpa 1018.8 hpa hpa 1002.5 hpa hpa 1023.9 hpa 1018.3 hpa 1018.2 hpa hpa Barom.max
    Barom.min: hpa 1016.6 hpa hpa 998.1 hpa hpa 1020.8 hpa 1016.6 hpa 1016.5 hpa hpa Barom.min

 

 Σταθμοί
( Live data )

Κλειδί
38.27 Ν - 23.57 Ε
( 08/12/11 , 07:12 )
 offline
Camera off
Πάρνηθα
38.16 Ν - 23.72 Ε
( 05/12/11 , 11:40 )
 offline
Webcamera
Διόνυσος
38.11 Ν - 23.89 Ε
( 11/05/21 , 8:53 )
 online
Webcamera
Εκάλη
38.11 Ν - 23.84 Ε
( 05/12/11 , 12:40 )
 offline

Camera off
Ν.Μάκρη
38.06 Ν - 23.98 Ε
( , )
 offline
Webcamera
Ασπρόπυργος
38.06 Ν - 23.59 Ε
( 11/12/16 , 12:50 )
 offline

Camera off
Άνω Λιόσια
38.08 Ν - 23.70 Ε
( 05/12/11 , 12:45 )
 offline

Webcamera
Mενίδι
38.06 Ν - 23.73 Ε
( 11/05/21 , 8:48 )
 online
Camera off

 Σταθμοί
(Live data )

 

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Αίθριος
  Γερό κρύο τζάκι..
Αίθριος
  Γερό κρύο τζάκι..
Αίθριος
  Ψυχρό... τοπίο..
Αίθριος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Αίθριος
 
Αίθριος
  Γερό κρύο τζάκι..
Αίθριος
  Καλή ψύχρα.....
Αίθριος
  Δροσερός αεράκι
  Ο καιρός
 Από το metar.gr
    Temperat.: oC oC 13.7 oC oC oC oC oC 18.8 oC
   Temp. max: oC oC 13.7 oC  oC oC oC oC 18.8 oC
    Temp. min: oC oC 10.7 oC oC oC oC oC 11.6 oC
    Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Monthly Rain:  7.4 mm  0.0 mm  0.0 mm  0.0 mm   mm  2.4 mm  0.0 mm  0.2 mm
   Yearly Rain:  103.8 mm  726.6 mm  188.2 mm  159.2 mm   mm  211.6 mm  57.8 mm  137.8 mm

   Wind:

0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 11.3 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γαρμπής

Λεπτός 3 bf
Οστριογάρμπης

Λεπτός 3 bf
Γραίγος

Υποπνέων 1 bf
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Πουνέντες

Νηνεμία 0 bf
Οστριογάρμπης

Ασθενής 2 bf
   Wind10min: 12.9 km/h 16.1 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 8.0 km/h
   Max Speed: 0.0 km/h 0.0 km/h 8.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 14.5 km/h
      Humidity: % % 59% % % % % 38%
   Humid.max: 87% 96% 67% 92% % 71% 86% 56%
   Humid.min: 70% 72% 46% 64% % 54% 65% 38%
    Barometer: 1016.8 hpa 1020.1 hpa 1016.8 hpa 1019.6 hpa hpa 1019.5 hpa 1019.9 hpa 1014.8 hpa
   Barom.max: 1016.8 hpa 1022.0 hpa 1018.2 hpa 1022.8 hpa hpa 1023.6 hpa 1023.1 hpa 1016.4 hpa
    Barom.min: 1015.4 hpa 1019.9 hpa 1016.2 hpa 1019.6 hpa hpa 1019.5 hpa 1019.9 hpa 1014.7 hpa

 

Ευχαριστούμε θερμά το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (U.S.G.S.) για την παραχώρηση του παραπάνω χάρτη.

Special Thanks to the Earth Resources Observation and Science Center (U.S.G.S. / E.R.O.S) which provided to us the above map.

 

Κάμερα Αστεροσκοπείου Πεντέλης - Θέα προς τον Υμηττό

Κάμερα Αστεροσκοπείου Πεντέλης - Θέα προς τα Νοτιοδυτικά

 ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ LIVESTREAMING ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους φίλους ερασιτέχνες  κ΄ το Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα δεδομένα
 που μας παρέχουν από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς τους, καθώς επίσης το 
Μ
etar  κ΄ το meteoclub για την ευγενική συνεργασία τους.
** * Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους
 τελικούς χρήστες
και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό
 χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.
 

Εχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους


 

Copyright © 2016-2020 atticaweather.gr