Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

Οκτώβρη και δεν έσπειρες, στάρι μην περιμένεις.
 

Πρόγνωση Καιρού από το Αστεροσκοπείο
 

Κάμερα Καλυβίων υψόμ. 150m Συντ. 37.84 Ν - 23.93 Ε Περιστρεφόμενη Κάμερα Μαρκοπούλου Μεσογείων --  υψόμ. 104m Συντ. 37.88 Ν - 23.93 Ε
 
 

 

 

 Σταθμοί
(Live data)

Κάντζα
37.98 Ν - 23.87 Ε
( 04/12/21 , 23:47 )
 online
Webcamera
Σπάτα
37.97 Ν - 23.92 Ε
( 04/12/21 , 23:39 )
 online
Camera off
Μαρκόπουλο
37.88 Ν - 23.93 Ε
( 04/12/21 , 23:40 )
 online

Livestreaming
Καλύβια
37.84 Ν - 23.93 Ε
( 04/12/21 , 23:46 )
 online Live!
Livestreaming
Κερατέα
37.81 Ν - 23.98 Ε
( 04/12/21 , 23:35 )
 online

Camera off
Πόρτο Ράφτη
37.86 Ν - 24.03 Ε
( 04/12/21 , 23:35 )
 online

Camera off
Π.Ράφτη 2
37.48 Ν - 23.54 Ε
( 04/12/21 , 23:34 )
 online

Camera off
Σούνιο
3
7.42 Ν - 24.00 Ε
( 04/12/21 , 03:41 )
 offline

Camera Off
Λαύριο
37.71 Ν - 24.01 Ε
( 04/12/21 , 23:37 )
 online
Livestreaming
Βάρκιζα
37.82 Ν - 23.80 Ε
( 21/07/20, 11:02 )
 offline
Livestreaming

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Σχεδόν ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Σχεδόν ξάστερος
  Υψηλή υγρασία
Ψιλόβροχο
 
  Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Ξάστερος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Ξάστερος
  Διαπεραστικός..
Σχεδόν ξάστερος
  Γλυκιά νύχτα...
    Temperat.: 9.9 oC 8.7 oC 11.2 oC 11.6 oC 11.9 oC 11.8 oC 10.4 oC oC 13.8 oC oC
      Humidity: 92% 93% 97% 91% 90% 93% 94% % 85% %
   Wind10min: 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 4.8 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 8.0 km/h 0.0 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γραιγολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Μαΐστρος

Υποπνέων 1 bf
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Μαΐστρος

Υποπνέων 1 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Γραιγοτραμουντάνα

Ασθενής 2 bf
Γραιγολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
   Max Speed: 37.0 km/h 45.1 km/h 53.1 km/h 48.3 km/h 77.2 km/h 49.9 km/h 72.4 km/h 0.0 km/h 62.8 km/h 0.0 km/h
     Rain daily: 11.8 mm 28.0 mm 30.0 mm 28.0 mm 47.0 mm 35.2 mm 22.4 mm 0.0 mm 39.4 mm 0.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 2.6 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 71.6 mm/h 295.4 mm/h 80.6 mm/h 41.4 mm/h 138.8 mm/h 96.8 mm/h 22.2 mm/h 0.0 mm/h 149.6 mm/h 0.0 mm/h

   Rain Storm:

11.8 mm 28.0 mm 30.0 mm 28.0 mm 47.0 mm 35.6 mm 22.4 mm 0.0 mm 42.2 mm 0.0 mm

      Rain days:

 1  1  0  1  0  2  1  0  2  0

         No Rain:

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  515
Monthly Rain:  11.8 mm  28.0 mm  30.0 mm  28.0 mm  47.0 mm  35.6 mm  22.4 mm  0.0 mm  42.2 mm  0.0 mm
   Yearly Rain:  326.4 mm  364.6 mm  259.8 mm  272.0 mm  350.6 mm  259.6 mm  178.6 mm  0.0 mm  215.0 mm  0.0 mm
Temp. sense: 10.2 oC 8.7 oC 11.2 oC 11.7 oC 11.9 oC 11.8 oC 10.7 oC oC 13.4 oC oC
   Temp. max: 16.3 oC 16.7 oC 17.5  oC 17.1 oC 16.6 oC 18.1 oC 18.1 oC oC 17.9 oC oC
    Temp. min: 9.2 oC 8.7 oC 10.9 oC 10.8 oC 11.2 oC 11.6 oC 9.5 oC oC 12.4 oC oC
  Temp mean: 12.6 oC 12.9 oC 13.5 oC 13.2 oC oC 14.1 oC 13.5 oC 13.5 oC 14.4 oC 30.0 oC
  Humid.max 93% 94% 98% 92% 90% 93% 95% 86% 93% 78%
    Humid.min: 75% 73% 80% 74% 72% 72% 68% 79% 74% 48%
    Barometer: 1013.2 hpa 1011.0 hpa 1012.8 hpa 1011.7 hpa 1010.9 hpa 1010.0 hpa 1010.0 hpa 1008.8 hpa 1008.1 hpa 1014.6 hpa
   Barom.max: 1013.2 hpa 1011.6 hpa 1012.9 hpa 1011.7 hpa 1011.2 hpa 1010.2 hpa 1010.1 hpa 1011.5 hpa 1008.7 hpa 1015.0 hpa
    Barom.min: 1010.0 hpa 1008.2 hpa 1009.8 hpa 1008.6 hpa 1007.7 hpa 1007.4 hpa 1007.0 hpa 1008.2 hpa 1005.4hpa 1013.6hpa

Πρόγνωση καιρού

Webcameras

 Βουνά Αττικής

Μηνιαία - Ετήσια

Γραφήματα

Photo Gallery


Βίντεο Αττικής


Πρόγνωση καιρού

Forum

Ακραία φαινόμενα

Weather Radio
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 Σταθμός Μαρκοπούλου
- κλίκ εδώ...

 

 Σταθμοί
( Live data )

Ν.Ηράκλειο
38.05 Ν - 23.77 Ε
( 10/1/12 , 14:48 )
 offline
Webcamera
Μαρούσι
38.05 Ν - 23.80 Ε
( 10/01/12 , 13:00 )
 offline
Camera off
Ψυχικό
38.01 Ν - 23.77 Ε
( 25/02/16 , 21:42 )
 offline
Camera off
Περιστέρι
38.00 Ν - 23.72 Ε
( 26/01/13 , 19:59 )
 offline
Camera off
Γκάζι
38.01 Ν - 23.72 Ε
( , )
 offline

Webcamera
Ν.Κόσμος
37.96 Ν - 23.73 Ε
( 05/12/11 , 12:42 )
 offline
Camera off
Αιγάλεω
38.00 Ν - 23.69 Ε
( 04/12/21 , 23:48 )
 online
Webcamera
Νίκαια
37.96 Ν - 23.65 Ε
( 04/12/21 , 23:48 )
 online
Webcamera
Π.Φάληρο
37.91 Ν - 23.71 Ε
( 05/12/11 , 12:48 )
 offline

Camera off

 Σταθμοί
( Live data )

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Σχεδόν ξάστερος
  Κρύος....μπρρρρρ
Σχεδόν ξάστερος
  Γερό κρύο τζάκι..
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Ήπιος Χειμερινός
Σχεδόν ξάστερος
 
Σχεδόν ξάστερος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Σχεδόν ξάστερος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

    Temperat.: oC oC oC oC oC oC 13.0 oC 12.9 oC oC Temperat.
   Temp. max: oC oC oC oC  oC oC 18.2 oC 17.8 oC  oC Temp. max
    Temp. min: oC oC oC oC oC oC 13.0 oC 12.7 oC oC Temp. min
     Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 13.2 mm 0.0 mm Rain daily
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h Rain Rate
       Ratemax: mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 116.4 mm/h mm/h Ratemax

   Rain Storm:

mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm mm 0.0 mm 0.0 mm 14.4 mm mm

Rain Storm

Monthly Rain:  5.6 mm  6.0 mm  23.2 mm  92.0 mm   mm  0.0 mm  13.8 mm  14.4 mm  0.0 mm Monthly Rain
   Yearly Rain:  5.6 mm  6.0 mm  71.6 mm  92.0 mm   mm  318.6 mm  383.8 mm  314.4 mm  296.0 mm Yearly Rain

   Wind:

0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 4.8 km/h 0.0 km/h

Wind

  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Πουνεντομαίστρος

Νηνεμία 0 bf
Γραίγος

Νηνεμία 0 bf
Σιροκολεβάντες

Νηνεμία 0 bf
Γραίγος

Νηνεμία 0 bf


Νηνεμία 0 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Μαϊστροτραμουντάνα

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Live
Wind Direction &
Wind speed
   Wind10min: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h 0.0 km/h Max Speed
   Max Speed: 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 41.8 km/h 37.0 km/h 0.0 km/h Max Speed
      Humidity: % % % % % % 82% 81% % Humidity
   Humid.max: % 85% % 85% % 84% 90% 91% % Humid.max
   Humid.min: % 69% % 65% % 63% 73% 74% % Humid.min
    Barometer: 1015.6 hpa 1018.0 hpa 1015.8 hpa 1002.5 hpa hpa 1020.9 hpa 1011.4 hpa 1011.3 hpa 1017.4 hpa Barometer
   Barom.max: hpa 1018.8 hpa hpa 1002.5 hpa hpa 1023.9 hpa 1011.7 hpa 1011.4 hpa hpa Barom.max
    Barom.min: hpa 1016.6 hpa hpa 998.1 hpa hpa 1020.8 hpa 1008.6 hpa 1008.5 hpa hpa Barom.min

 

 Σταθμοί
( Live data )

Κλειδί
38.27 Ν - 23.57 Ε
( 08/12/11 , 07:12 )
 offline
Camera off
Πάρνηθα
38.16 Ν - 23.72 Ε
( 05/12/11 , 11:40 )
 offline
Webcamera
Διόνυσος
38.11 Ν - 23.89 Ε
( 04/12/21 , 23:44 )
 online
Webcamera
Εκάλη
38.11 Ν - 23.84 Ε
( 05/12/11 , 12:40 )
 offline

Camera off
Ν.Μάκρη
38.06 Ν - 23.98 Ε
( 04/12/21 , 23:40 )
 online
Webcamera
Ασπρόπυργος
38.06 Ν - 23.59 Ε
( 11/12/16 , 12:50 )
 offline

Camera off
Άνω Λιόσια
38.08 Ν - 23.70 Ε
( 05/12/11 , 12:45 )
 offline

Webcamera
Mενίδι
38.06 Ν - 23.73 Ε
( 04/12/21 , 23:44 )
 online
Camera off

 Σταθμοί
(Live data )

 

    Ουρανός
 Αίσθηση καιρού

Ξάστερος
  Γερό κρύο τζάκι..
Ξάστερος
  Γερό κρύο τζάκι..
Ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
Ξάστερος
  Αίσθηση ψύχρας χωρίς αέρα
Σχεδόν ξάστερος
  Δυνατή ψύχρα...
Ξάστερος
  Γερό κρύο τζάκι..
Ξάστερος
  Καλή ψύχρα.....
Ξάστερος
  Κρύο για ντύσιμο
  Ο καιρός
 Από το metar.gr
    Temperat.: oC oC 9.1 oC oC 12.6 oC oC oC 9.9 oC
   Temp. max: oC oC 13.7 oC  oC 18.0 oC oC oC 16.6 oC
    Temp. min: oC oC 8.8 oC oC 10.8 oC oC oC 9.8 oC
    Rain daily: 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 0.0 mm 14.8 mm 0.0 mm 0.0 mm 9.0 mm
     Rain Rate: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
       Ratemax: 0.0 mm/h 0.0 mm/h 129.4 mm/h 0.0 mm/h 107.7 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 44.8 mm/h

   Rain Storm:

0.0 mm 0.0 mm 10.6 mm 0.0 mm 31.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 10.0 mm
Monthly Rain:  7.4 mm  0.0 mm  10.6 mm  0.0 mm  31.0 mm  2.4 mm  0.0 mm  10.2 mm
   Yearly Rain:  103.8 mm  726.6 mm  462.6 mm  159.2 mm  437.4 mm  211.6 mm  57.8 mm  409.6 mm

   Wind:

0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h
  Live
  Wind Direction &
Wind speed
Γαρμπής

Λεπτός 3 bf
Οστριογάρμπης

Λεπτός 3 bf
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
Γαρμπής

Νηνεμία 0 bf
Πουνεντομαίστρος

Υποπνέων 1 bf
Οστριογάρμπης

Νηνεμία 0 bf
Πουνέντες

Νηνεμία 0 bf
Τραμουντάνα

Υποπνέων 1 bf
   Wind10min: 12.9 km/h 16.1 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 3.2 km/h
   Max Speed: 0.0 km/h 0.0 km/h 45.1 km/h 0.0 km/h 40.2 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 32.2 km/h
      Humidity: % % 92% % 87% % % 92%
   Humid.max: 87% 96% 93% 92% 95% 71% 86% 95%
   Humid.min: 70% 72% 82% 64% 67% 54% 65% 80%
    Barometer: 1016.8 hpa 1020.1 hpa 1010.6 hpa 1019.6 hpa 1010.2 hpa 1019.5 hpa 1019.9 hpa 1009.8 hpa
   Barom.max: 1016.8 hpa 1022.0 hpa 1010.6 hpa 1022.8 hpa 1010.2 hpa 1023.6 hpa 1023.1 hpa 1010.0 hpa
    Barom.min: 1015.4 hpa 1019.9 hpa 1007.0 hpa 1019.6 hpa 1007.1 hpa 1019.5 hpa 1019.9 hpa 1006.8 hpa

 

Ευχαριστούμε θερμά το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (U.S.G.S.) για την παραχώρηση του παραπάνω χάρτη.

Special Thanks to the Earth Resources Observation and Science Center (U.S.G.S. / E.R.O.S) which provided to us the above map.

 

Κάμερα Αστεροσκοπείου Πεντέλης - Θέα προς τον Υμηττό

Κάμερα Αστεροσκοπείου Πεντέλης - Θέα προς τα Νοτιοδυτικά

 ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ LIVESTREAMING ΚΑΜΕΡΕΣ

 

 

 

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους φίλους ερασιτέχνες  κ΄ το Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα δεδομένα
 που μας παρέχουν από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς τους, καθώς επίσης το 
Μ
etar  κ΄ το meteoclub για την ευγενική συνεργασία τους.
** * Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους
 τελικούς χρήστες
και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό
 χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.
 

Εχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους


 

Copyright © 2016-2020 atticaweather.gr